5.Książki

 • 5.1. Głuszek S.:
  Biuletyn - Sprawozdanie z pierwszego dnia XXXVIII Dni Klinicznych Lekarzy Województwa Kieleckiego w Busku-Zdroju, 1988
 • 5.2. Głuszek S.:
  Zapis umierania. Wyd.Kieleckiego Centrum Kultury, Kielce, 1999
 • 5.3. Głuszek S. ? Postępy chirurgii /redakcja naukowa/ Fundacja ?Dla Rozwoju Chirurgii?, Kielce, 2001
 • 5.4. Głuszek S., Witczak G. [red.]
  50 lat Dni Klinicznych Buska-Zdroju. Wyd. Polskie Towarzystwo Lekarskie Kielce, 2002
 • 5.5. Głuszek S.:
  Wybrane problemy etyczno-moralne chirurgii. Rozdział w książce ?O chirurgii polskiej końca XX wieku? Red. W. Noszczyk Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny Warszawa, 2001, 5-17.
 • 5.6. Głuszek S.:
  Problemy etyczne w chirurgii. W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1999, Red. W. Noszczyk Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa, 2000, 1-10.
 • 5.7. Głuszek S.:
  Problemy etyczne w chirurgii.
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2000, Red. W. Noszczyk Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa, 2001, 1-9
 • 5.8. Głuszek S.
  Problemy etyczne w chirurgii
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2001 , red. W. Noszczyk Fundacja ? Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa, 2002, 1-9.
 • 5.9. Głuszek S.
  Problemy etyczne w chirurgii.
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2002, red. W. Noszczyk Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa, 2003, 1-8.
 • 5.10. Głuszek S
  Problemy etyczne w chirurgii
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2003 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa (red. W. Noszczyk)2004, 1-9
 • 5.11. Głuszek S. (red.)
  170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 23-24
 • 5.12. Głuszek S. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Koba. W:
  170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. Głuszek Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 23-24
 • 5.13. Głuszek S. Dr n. med. Kazimierz Mierzwa
  W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. Głuszek Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 25-26
 • 5.14. Głuszek S.
  Szpital św. Aleksandra z dzieje kieleckiej chirurgii. W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. Głuszek Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 27-38.
 • 5.15. Szczygieł B, Głuszek S, Kłęk A, Krasnodębski W, Pertkiewicz M, Szawłowski A.
  Zasady sztucznego odżywiania w chirurgii onkologicznej.
  W:Zasady diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce, W-wa, 2003, 29-40
 • 5.15. Głuszek S.
  Problemy etyczne w chirurgii
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2004 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa (red. W. Noszczyk) 2005, 1-7
 • 5.16. Głuszek S. Głuszek-Osuch M, Problemy etyczne w chirurgii W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2005 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa (red. W. Noszczyk) 2006, 1-7
 • 5.17. Głuszek S. /red./
  Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego.Wydział Nauk o Zdrowiu AŚ Kielce, 2006
 • 5.18. Głuszek S.
  Rozwój kieleckiej chirurgii w Szpitalu św. AleksandraW: Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego.
  Wydział Nauk o Zdrowiu AŚ, Kielce, 2006, s.11-21
 • 5.19. Głuszek S.
  Historia chirurgii w Szpitalu MSWiA w Kielcach W: Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego.
  Wydział Nauk o Zdrowiu AŚ, Kielce, 2006, s.55-70
 • 5.20. Głuszek S.
  Wybrane fakty historyczne z rozwoju towarzystw lekarskich w Kielcach
  W: Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego Wydział Nauk o Zdrowiu AŚ, Kielce, 2006, s.279- 283
 • 5.21. Głuszek S.
  Problemy etyczne w chirurgii
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2006
  Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa (red. W. Noszczyk) 2007, 1-9
 • 5.22. Głuszek S.
  Problemy etyczne w chirurgii.
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego (red. W. Noszczyk) 2007
  Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa) 2008, 1-10
 • 5.23. Głuszek S.(red. naukowa)
  Chirurgia ? podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu.
  Wydawnictwo Czelej Lublin 2008
 • 5.24. Głuszek S.
  Wprowadzenie do tanatologii W: Starość ? obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii.
  Stowarzyszenie ?Nauka, Edukacja, Rozwój? Ostrowiec Św. 2009, str.109-114
 • 5.25. Głuszek S.
  Charakterystyka opieki nad człowiekiem przewlekle chorym, cierpiącym i umierającym.
  W: Starość ? obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii.
  Stowarzyszenie ?Nauka, Edukacja, Rozwój? Ostrowiec Św.2009, str.115-124
 • 5.26. Głuszek S.
  Eutanazja ? historia czy problem współczesny. W: Starość ? obawy,nadzieje, oczekiwania.
  Wybrane zagadnienia z gerontologii. Stowarzyszenie ?Nauka, Edukacja,Rozwój? Ostrowiec Św. 2009, str.124-136
 • 5.27. Głuszek S. Problemy etyczne w chirurgii. W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego (red. W. Noszczyk) 2008. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa) 2009, 1-10
 • 5.28.Głuszek S. Nowak-Starz G, Szpringer M. Wydział Nauk o Zdrowiu W:
  Droga do Uniwersytetu. Red. Caban W., Markowski M.B. Wyd.UJK Kielce, 2009:153-182
 • 5.29. Głuszek S.,
  Problemy etyczne w chirurgii
  W: Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego (red. W. Noszczyk) 2009Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2010, 1-10
 • 5.30. Stępień R, Głuszek S.
  Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Wyd. UJK, Kielce 2011.
 • 5.31. Zdziebło K, Głuszek S, Makieła E.
  Wybrane determinanty transformacji kształcenia pielęgniarek w Polsce. W: Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Red. R Stępień, S Głuszek. Wyd. UJK, Kielce 2011; 21-33.
 • 5.32. Stępień R, Głuszek S, Kozieł D, Zdziebło K.
  Obowiązki uczelni będących realizatorami kształcenia w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W: Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Red. R Stępień, S Głuszek. Wyd. UJK, Kielce 2011; 103-116.
 • 5.33. Stępień R, Głuszek S.
  Stan realizacji kształcenia w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. W: Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Red. R Stępień, S Głuszek. Wyd. UJK, Kielce 2011; 117-133.
 • 5.34. Stępień R, Głuszek S.
  Ocena satysfakcji uczestników pierwszej edycji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W: Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Red. R Stępień, S Głuszek. Wyd. UJK, Kielce 2011; 134-161.
 • 5.35. Stępień R, Głuszek S.
  Ocena satysfakcji uczestników drugiej edycji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W: Ewaluacja kształcenia realizowanego w projekcie systemowym Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2008-2010. Red. R Stępień, S Głuszek. Wyd. UJK, Kielce 2011; 162-186.
 • 5.36. Głuszek S.
  Zapis umierania.
  Wyd. Primavera 2011, 2012
 • 5.37. Głuszek S. (red.)
  Z dziejów wideochirurgii Polsce
  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK, Kielce, 2016
 • 5.38. Głuszek S. (redakcja naukowa),
  Chirurgia – podstawy. PZWL, Warszawa, 2019
  autor i współautor 17 rozdziałów
© 2015 Ośrodek Referencyjny Szkolenia Podstawowego Wideochirurgii

projekt: Paweł Król

Please publish modules in offcanvas position.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
   
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemwszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.