3. Inne publikacje

 • 3.1. Głuszek S.:
  Patogeneza miażdżycy w świetle wybranych poglądów.
  Wiadomości Lekarskie, 1978, 31, 1734-1737
 • 3.2. Głuszek S.:
  Lekarz wobec problemu śmierci i umierania.
  Polski Tygodnik Lekarski, 1979, 34, 761-763
 • 3.3. Głuszek S.:
  Czynniki zagrożenia raka sutka i ich znaczenie patogenetyczne.
  Polski Tygodnik Lekarski, 1980, 35, 67-69
 • 3.4. Głuszek S.:
  Wybrane zagadnienia rozpoznawania i leczenia raka sutka.
  Przegląd Lekarski, 1982, 39, 509-513
 • 3.5. Głuszek S.:
  Rezerpina a rak sutka.
  Wiadomości Lekarskie, 1984, 37, 367-370
 • 3.6. Głuszek S.:
  Wagotomia a rak żołądka.
  Polski Tygodnik Lekarski, 1985, 40, 431-434
 • 3.7. Głuszek S.:
  Znaczenie diety w kancerogenezie.
  Wiadomości Lekarskie, 1988, 41, 240-245
 • 3.8. Głuszek S.:
  Wybrane problemy etyczne związane z umieraniem w klinice chirurgicznej.
  Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1987, 50, 363-369.
 • 3.8a. Głuszek S.:
  Wybrane problemy etyczne związane z umieraniem chorego w Klinice Chirurgicznej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd lekarski. Etyka lekarska. Działanie jatrogenne."Wrocław, 18-19.10.1985r.
  Streszczenia, s. 8-10
 • 3.9. Głuszek S.:
  Problemy porozumiewania się z chorymi terminalnie.
  Gazeta Lekarska, 1992, 10, 18
 • 3.10. Głuszek S.:
  Refleksje o umieraniu. Gazeta Lekarska, 1992, 2, 1213-1214
 • 3.11. Głuszek S., Bartosz K.:
  Dyskusja okrągłego stołu: Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy w: Sprawozdanie z pierwszego dnia XXXVIII Dni Klinicznych Lekarzy Województwa Kieleckiego w Busku-Zdroju, 1988r., s.23-25
 • 3.12. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z XXVI Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów oraz Pierwszego Tygodnia Chirurgicznego Uniwersytetu w Mediolanie, 3-9.07.1988r. Problemy Lekarskie, 1989, 28, 403-407
 • 3.13. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z Kongresu Sekcji Austriackiej Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów "Aktualne problemy w raku sutka".
  Wiedeń 12-15.03.1989r. Problemy Lekarskie, 1990, 29, 125-128
 • 3.14. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z V Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów ESSO) w Brukseli, 17-20.10.1990r.Problemy Lekarskie, 1991, 2-3, 186-188
 • 3.15. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z V Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) w Brukseli. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1993, 65, 4, 403-404
 • 3.16. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z 5. Konferencji Roboczej Raka Sutka (EORTC) Leuven, 3-6.09.1991r. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1993, 65, 4, 399-402
 • 3.17. Głuszek S.:
  Sprawozdanie z kursu podyplomowego chirurgii onkologicznej w Instytucie Onkologii w Amsterdamie. Nowotwory, 1994, 44, 387-389.
 • 3.18. Głuszek S., Matykiewicz J.:
  Sprawozdanie z Sympozjum "5 lat Videochirurgii w Polsce" Kielce, 9-11.05.1996. Videochirurgia, 1996, 1, 6-8.
 • 3.19. Głuszek S.:
  W sprawie "Ślepego zaułka nikotynizmu, kancerofobii i etyki lekarskiej". Wiadomości Lekarskie, 1988, 41, 615.
 • 3.20. Głuszek S.:
  W sprawie pracy "Wysoce wybiórcza wagotomia w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy z wysoką nadkwaśnością" zam. w Pol. Przeg. Chir., 1981, 53, 105 - list do redakcji. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1981, 53, 1148
 • 3.21. Głuszek S.:
  "Czy mówić prawdę chorym na nowotwory?" Nowotwory, 1988, 38, 213-214
 • 3.22. Głuszek S.:
  Komentarz do pracy "Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu". Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69, 1, 34-39
 • 3.23. Głuszek S.:
  Komentarz do pracy "Laparoskopia bez nadciśnieniowej odmy otrzewnej(bezgazowa)". Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69, 1, 87-93.
 • 3.24. Głuszek S.:
  Postępy videochirurgii w chorobach jelita grubego Videochirurgia, 1998, 3, 2, 7-10
 • 3.25. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.:
  Profilaktyka i postępowanie w przypadku tamponady serca po cewnikowaniu żyły podobojczykowej w celu żywienia pozajelitowego. Wiadomości Lekarskie, 1999, 52,1-2, 42-48
 • 3.26. Głuszek S.:
  Rozmyślania o umieraniu Pol.Przeg. Chir. , 1999, 71, 11, 1175-1180
 • 3.27. Głuszek S.:
  Żywienie dojelitowe ? wybrane zagadnienia Problemy Lekarskie, 2000, 1, 39-44
 • 3.28. Głuszek S.:
  Stan chirurgii polskiej w ostatniej dekadzie XX wieku w aspekcie prawnym i etyczno-moralnym. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2000, 72, 4, 301-312.
 • 3.29. Głuszek S., Majcher-Witczak G,
  Patofizjologia wydzielania trzustkowego. w: Postępy Chirurgii red. Głuszek S, Kielce, 2001, 67-73
 • 3.30. Głuszek S. Znaczenie zakażenia i antybiotykoterapii w ostrym zapaleniu trzustki. w: Postępy Chirurgii red. Głuszek S, Kielce, 2001, 80-82
 • 3.31. Stanisławek J., Głuszek S.
  Współczesne metody leczenia przepuklin pachwinowych. Problemy Lekarskie, 2001, 2, 116-122. 37.
 • 3.32. Głuszek S.
  Dni Kliniczne Buska Zdroju w:50 lat Dni Klinicznych Buska-Zdroju. Głuszek S., Witczak G. [red.] Wyd. Polskie Towarzystwo Lekarskie Kielce, 2002, str. 9-11.
 • 3.33. Głuszek S.
  Kalendarium Dni Klinicznych Buska-Zdroju. w: 50 lat Dni Klinicznych Buska-Zdroju. Głuszek S., Witczak G. [red.] Wyd. Polskie Towarzystwo Lekarskie Kielce, 2002, str. 111-129.
 • 3.34. Głuszek S. Refleksje historyczne dotyczące Towarzystwa Lekarskiego w Kielcach w: 50 lat Dni Klinicznych Buska-Zdroju. Głuszek S., Witczak G. [red.] Wyd. Polskie Towarzystwo Lekarskie Kielce, 2002, str. 111-129.
 • 3.35. Głuszek S.
  Komentarz do pracy B.Skrzydło-Radomańskiej i wsp.:
  Podgięty pęcherzyk żółciowy ? błahostka czy problem kliniczny.Problemy Lekarskie, 2000, 2, 139
 • 3.36. Głuszek S.
  Komentarz do pracy redakcyjnej: J.Ciećkiewicza ?Zasady postępowania przedszpitalnego w wypadkach masowych i katastrofach?Polski Przegląd Chirurgiczny 1999; 71: 5,
 • 3.37. Głuszek S.
  Komentarz do pracy: W. Noszczyka ? Uwagi dotyczące leczenia żylaków kończyn dolnych? Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997; 69: 789-791
 • 3.38. Głuszek S.
  Komentarz do pracy: K. Markockiej-Mączki i wsp. ?Leczenie rzekomych torbieli trzustki w materiale własnym.? Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; 73:36-37
 • 3.39. Głuszek S, Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie raka jelita grubego w: Darewicz-Uberman O., Grysa K. [red.] Prezentacje Festiwalowe, II Kielecki Festiwal Nauki, Kielce, 2002,149-152.
 • 3.40. Głuszek S, Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie raka żołądka. w: Darewicz-Uberman O., Grysa K. [red.] Prezentacje Festiwalowe, II Kielecki Festiwal Nauki, Kielce, 2002, 153
 • 3.41. Głuszek S.:
  Po co lekarzom psychologia. Recenzja książki Psychologia w medycynie autor Peter Salmon, tłum. Monika Gajdzińska, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2002. Charaktery, 2002; 11: 58-59
 • 3.42. Głuszek S. Komentarz :
  Ocena zmian mikrokrążenia w trzustce szczura z ostrym doświadczalnym zapaleniem trzustki badana metodą Laser-Doppler.
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003; 75: 569-571
 • 3.43. Głuszek S, J. Matykiewicz , Kot M,
  Podstawy patofizjologiczne żywienia dojelitowego. Studia Medyczne Akademii Świetokrzyskiej, 2003; 1:
 • 3.44. Głuszek S.
  Wagotomia wysoce wybiórcza ? za i przeciw. Pamiętnik 61 Zjadu TCHP, Gdańsk, 2003, 137-139
 • 3.45. Stanisławek J, Głuszek S,
  Powikłania stomii jelitowych i sposoby ich leczenia.Sesja : Niepełnosprawność wyzwaniem dla opieki interdyscyplinarnej
  Zeszyty Naukowe WSBiP 2003: 127-134
 • 3.46. Głuszek S, Stanisławek J
  Adaptacja chorego ze stomią w okresie okołooperacyjnym. Niepełnosprawność wyzwaniem dla opieki interdyscyplinarnej
  Zeszyty Naukowe WSBiP, 2003: 119-125.
 • 3.47. Głuszek S.
  Adaptacja chorego ze stomią do nowej sytuacji zdrowotnej.
  Proktologia, 2003; Numer specjalny : 37-41
 • 3.48. Głuszek S. (red.) Dyskusja :
  Rak odbytnicy-niska przednia resekcja ? niskie zespolenie, technika, powikłania,- nawroty
  Proktologia 2003, Numer specjalny: 29-33
 • 3.49. Głuszek S. Matykiewicz J,Miejsce wagotomii we współczesnej chirurgii
  Videochirurgia 2003; 8(3/4): 21- 24.
 • 3.50. Sobańska K, Głuszek S
  Czynniki ryzyka rozwoju czerniaka Problemy Lekarskie 2003; 42 (2): 169-173
 • 3.51. Głuszek S.
  Znaczenie żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych W: Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Ostrowiec Św. WSBiP, 2006: 113-119. [skrót zaktualizowanego wykładu]
 • 3.52. Lubieniecka ?Mazur B, Czarny-Działak M, Majcherska-Kwietniak A, Głuszek S,
  Czy amylina stanowi postęp w leczeniu cukrzycy?
  Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej 2006; 4: 113-118
 • 3.53. Matykiewicz J, Głuszek S, Wróblewski T,
  Sprawozdanie z XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii TChP ? 15 lat Wideochirurgii w Polsce.
  Wideochirurgia 2007; 2/1: 1-8
 • 3.54. Głuszek S.
  Lekarz wobec cierpienia, umierania i śmierci. Obecni w religii, społeczeństwie, kulturze
  Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 2007; 1: 32-46.
 • 3.55. Głuszek S., Rączka M, Zagórska S,
  Stopa cukrzycowa jako trudny interdyscyplinarny problem kliniczny.
  Studia Medyczne AŚ 2007; 8: 61-66.
 • 3.56. Starczyńska M, Głuszek S,
  Sprawozdanie z sesji naukowej: Zapalenie wątroby, stan aktualny i przyszłość, transplantacje wątroby.
  Studia Medyczne AŚ 2007; 8: 73-76.
 • 3.57. Starczyńska M, Głuszek S,
  Sprawozdanie z sesji naukowej ?Rak trzuski. Leczenie GIST? Kielce, 26.10.2007
  Studia Medyczne 2008; 10:71-66
 • 3.58. Głuszek S., Rylski R.,
  Sprawozdanie z European Multidisciplinary Colorectal
  Cancer Congress 2008 ? Berlin, 24-26.02.2008
  Studia Medyczne 2008; 10:67-69.
 • 3.59. Bonek Z, Głuszek S.
  Zaburzenia metaboliczne jako czynnik ryzyka zakażania miejsca operowanego.
  Sepsis 2009; 2: 47-50
 • 3.60. Krupska-Adamczyk D., Głuszek S.
  Standardy postępowania w urazach jamy brzusznej w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).
  Studia Medyczne 2009; 13: 7-14
 • 3.61. Głuszek S. Sławetna N.,
  Niepożądane następstwa wczesne i odległe chirurgicznego leczenia otyłości.
  Postępy Nauk Medycznych 2009; 22: 514-523.
 • 3.62. Wyleżoł M, Paśnik K., Dąbrowiecki S., Głuszek S., Michalik M., Strzelczyk J.,
  Wierzbicki Z., Kwiatkowski A., Stanowski E.
  Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej.
  Videosurgery 2009; 4: S31-S34
 • 3.63. Nowak-Starz G., Głuszek S., Springer M., Kozieł D., Markowska M., Naszydłowska E.,Kaczmarczyk M., Zdzxiebło K., Stępień R., Kamusińska E.
  Transformacja kształcenia pielęgniarek w Polsce na przykładzie Wydziału Nauk o Zdrowiu UniwersytetuHumanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zbornik z vedeckej konferencje s medzinarodnou ucastou Rużomberok, 2010, 343-346
 • 3.64. Głuszek S., Rębak D., Kozieł D.
  Wybrane problemy bioetyczne w chirurgii.Studia Medyczne 2010; 20: 7-11 3.65.Sobańska K,. Głuszek S. Wybrane zabiegi chirurgiczne i kosmetyczne stosowane w leczeniu otyłości i celulitu. Studia Medyczne 2010; 19: 7-11
 • 3.66. Czarny-Działak M., Głuszek S.
  Rola interleukiny 25 w patogenezie chorób zapalnych jelit i dróg oddechowych.Studia medyczne 2010; 20:29-31
 • 3.67. Rutkowski P Głuszek S. i wsp.
  Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej 2010; 6 (4):181-194
 • 3.68. Rutkowski P, Głuszek S. i wsp.
  Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku.
  Nowotwory Journal of Oncology 2011;61:70-80
 • 3.69. Wyleżoł M., Głuszek S.
  Report on 2nd International Conference: Metabolic surgery.Videosurgery 2011;6(1):53-55
 • 3.70.Klusek J., Głuszek S., Kozieł D.
  Co nowego w profilaktyce nowotworów układu pokarmowego-przegląd piśmiennictwa 2009-2010.Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 6(2):78-84
 • 3.71. Deneka J., Głuszek S., Kozieł D.
  Chirurgiczne przyczyny bólu w klatce piersiowej. Studia Medyczne 2011; 21:43-51
 • 3.72.Kozieł D., Głuszek S., Trafiałek E., Kaczmarczyk M., Naszydłowska E., Nowak-Starz G., Klusek J.,
  The risk of postoperative complications In elderly patients. Wellness in Good Health and Sickness. 2011; Chapter 10. s.119-127
 • 3.73. Czarny-Działak M., Głuszek S.
  Czy IL?25 może stanowić wspólne ogniwo patomechanizmu łączące astmę i alergiczny nieżyt nosa ?. Studia Medyczne 2011; 23(3): 65-68
 • 3.74. Kozieł D., Głuszek S., Trafiałek E., Kaczmarczyk M., Naszydłowska E., Nowak-Starz G., Klusek J.,
  The risk of postoperative complications In elderly patients. Wellness in Good Health and Sickness. 2011; Chapter 10. s.119-127
 • 3.75. Czarny-Działak M., Głuszek S.
  Czy IL?25 może stanowić wspólne ogniwo patomechanizmu łączące astmę i alergiczny nieżyt nosa ?. Studia Medyczne 2011; 23(3): 65-68
 • 3.76. Klusek J., Głuszek S., Klusek J.:
  Wybrane mutacje związane z dużym ryzykiem wystąpienia nowotworów jelita grubego. Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7(1):
 • 3.77. Głuszek S.
  Chirurgia bariatryczna a częstość występowania nowotworów złośliwych. Medycyna Praktyczna Chirurgia 2012; 1(101):33-37
 • 3.78. Głuszek S.
  Opieka paliatywna w chirurgii .Komentarz Chirurgia po dyplomie 2012; 7(2):18-19
 • 3.79. Głuszek S., Matykiewicz J., Kozieł D.
  Sprawozdanie z 32 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Walencja 19-21.09.2012.
  Studia Medyczne 2012; 28(4): 83-84
 • 3.80. Bryk P., Matykiewicz J., Głuszek S.
  Zmiany nowotworowe wyrostka robaczkowego.
  Studia Medyczne 2013; 29(1): 103-107
 • 3.81.Grażyna R. Wiraszka, Stanisław Głuszek, Dorota Kozieł
  Characteristics of gastrointestinal stromal tumours, diagnostic procedure and therapeutic management and main directions of nursing practice in gastrointestinal stromal tumours
  Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (6): 384–390
 • 3.82. Klusek J., Głuszek S., Klusek J.
  GST genes polymorphism and the risk of colorectal cancer development
  Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (4): 219–221
 • 3.83. Szczepkowski M, Banasiewicz T, Krokowicz P, Dziki A, Wallner G, Drews M, Herman R, Lorenc Z, Richter P, Bielecki K, Tarnowski W, Kruszewski J, Kładny J, Głuszek S, Zegarski W, Kielan W, Paśnik K, Jackowski M, Wyleżoł M, Stojcev Z, Przywózka A.
  Polish consensus statement on the protective stoma.Pol Przegl Chir. 2014: 1;86(8):391-404
 • 3.83. Wolak P, Wincewicz A, Porębska A, Kozieł D, Wincewicz-Price A, Price J, Spałek M, Głuszek S, Sulkowski S.
  Life and work of professor Zofia Umiastowska-Sawicka in perspective of development of Polish pediatric surgery after World War Two - 'Hinc itur ad astra/thus one goes to the stars'
  Int J Surg. 2014 Oct 28;12(12):1465-1466.
 • 3.84. Głuszek S.
  Laparoskopii trzeba się nauczyć.
  WWW.gastroenterologia.pl 12.02.2015
 • 3.85. Lewitowicz P, Wincewicz A, Horecka-Lewitowicz A, Matykiewicz J, Koziel D, Gluszek S, Koda M, Sulkowski S.
  Breast Cancer Cells are in Biopsy Channel in Postoperative Material from Mastectomies Preformed 3 days after Core Needle Biopsy (CNB) but They Do Not Persist at Biopsy Channel Apart from the Tumor after 10 Days from the CNB Procedure-a Study of seven Cases.
  Breast J. 2015 Jul 23. doi: 10.1111/tbj.12460. [Epub ahead of print] No abstract available
 • 3.86. Dorota Kozieł1, Renata B. Stępień2, Martyna Głuszek-Osuch3, Stanisław Głuszek
  Nursing care in fast-track surgery strategy. Opieka pielęgniarska w strategii szybkiej ścieżki chirurgicznej.
  Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 207–212
 • 3.87. Monika Kozłowska, Stanisław Głuszek
  Contemporary methods of treatment of colorectal cancer
  Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (4): 307–31
 • 3.88. Dorota Rębak, Edyta Suliga, Stanisław Głuszek
  Metabolic syndrome and professional aptitude
  Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (4): 286–294
 • 3.89. Dorota Kozieł, Stanisław Głuszek
  Epidemiologia ostrego zapalenia trzustki w Polsce – wybrane problemy
  Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 1–3 
 • 3.90. Mariusz Rosołowski, Michał Lipiński, Marek Dobosz, Marek Durlik, Stanisław Głuszek, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas, Ewa Nowakowska-Duława, Magdalena Nowak-Niezgoda, Barbara Radomańska, Renata Talar-Wojnarowska, Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Grażyna Rydzewska
  Management of acute pancreatitis (AP) – Polish Pancreatic Club recommendations
  Gastroenterology Rev 2016; 11 (2): 65–72
 • 3.91. Kamila Kocańda, Stanisław Głuszek
  Dylemat chirurga: czy ratować pacjenta za wszelką cenę?
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 321–324
  Data publikacji online: 2017-12-31
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.72487
 • 3.92. Monika Olszewska, Stanisław Głuszek
  Rak gruczołowo-torbielowaty piersi
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 304–307
  Data publikacji online: 2017-12-31
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.72484
 • 3.93. Głuszek S.
  Jaka chirurgia w zaawansowanym raku żołądka?.
  E-gastroenetreologia, 9.01.2017
 • 3.93. Kamila Kocańda, Stanisław Głuszek
  Dylemat chirurga: czy ratować pacjenta za wszelką cenę?
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 321–324
  Data publikacji online: 2017-12-31
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.72487

 • 3.93. Monika Olszewska, Stanisław Głuszek
  Rak gruczołowo-torbielowaty piersi
  Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 304–307
  Data publikacji online: 2017-12-31
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.72484

 • 3.94. Stanisław Głuszek, Dorota Kozieł
  Genetic determination of pancreatic cancer
  Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 178–182

 • 3.95. Małgorzata Solecka, Stanisław Głuszek
  Nutritional intervention during radiotherapy of head and neck cancers
  Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 153–159
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2018.76877

 • 3.96. Edyta Suliga, Monika Wawszczak, Stanislaw Gluszek
  Rola waspiny, chemeryny i omentyny w determinowaniu zespołu metabolicznego.
  Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 160–177
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2018.76878

 • 3.97. Małgorzata Solecka, Anna Wrzochal, Stanisław Głuszek
  Oral Nutritional Supplements jako forma wsparcia żywieniowego u chorych z nowotworami głowy i szyi.
  Postępy Żywienia Klinicznego 2018; 14(3): 32-38

 • 3.98. Kozłowska-Geller, M., Lewitowicz, P., & Głuszek, S. (2018).
  How does EGFR overexpression affect the development and treatment of rectal cancer?
  Medical Studies/Studia Medyczne, 34(4), 337-341. https://doi.org/10.5114/ms.2018.80951

 • 3.99. Winter, K., Talar-Wojnarowska, R., Dąbrowski, A., Degowska, M., Durlik, M., Gąsiorowska, A., Głuszek, S., Jurkowska, G., Kaczka, A., Lampe, P., Marek, T., Nasierowska-Guttmejer, A., Nowakowska-Duława, E., Rydzewska, G., Strzelczyk, J., Śledziński, Z., and Małecka-Panas, E. (2019).
  Diagnostic and therapeutic recommendations in pancreatic ductal adenocarcinoma. Recommendations of the Working Group of the Polish Pancreatic Clubof the Polish Pancreatic Club.
  Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny, 2019; 14(1), pp.1-18. https://doi.org/10.5114/pg.2019.83422

 • 3.100. Suliga E., Głuszek S.
  The relationship between diet,energy balance and fertility in men.
  International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2019

 • 3.101. Gronowska A., Głuszek S.
  Laparotomia po urazach jamy brzusznej.
  Chirurgia po dyplomie, sierpień 2019

 • 3.102. Monika Pierzak, Grażyna Szczukiewicz-Markowska, Stanisław Głuszek
  Problem niedożywienia szpitalnego i jego konsekwencje
  Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 46–50
  Data publikacji online: 2020-03-31 DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.94088

 • 3.103. Agnieszka M. Piechowska, Monika Wawszczak, Anna Cedro, Stanisław Głuszek
  Geny supresorowe jako molekularne markery raka jelita grubego – przegląd najnowszych doniesień
  Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (1): 35–45
  Data publikacji online: 2020-03-31
  DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.94087

 • 3.104. Przemysław Znamirowski 1 , Stanisław Głuszek
  2 Free gas in the peritoneal cavity after colonoscopy. Indication for immediate action or accidental finding in imaging tests after uncomplicated colonoscopy.
  Literature review. Pol Przegl Chir 2020; 92 (3): 1-5

© 2015 Ośrodek Referencyjny Szkolenia Podstawowego Wideochirurgii

projekt: Paweł Król

Please publish modules in offcanvas position.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
   
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemwszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.