4. Doniesienia zjazdowe

 • 4.1. Głuszek S., Wawrzeńczyk U., Góźdź S., Spałek M., Heciak J., Kruzel A.:
  Doświadczenia własne w rozpoznawaniu różnicowym i leczeniu guzów wątroby. V Zjazd Pol.Tow. Chirurgii Onkologicznej, Wrocław, 27-29 maja 1999 r, Streszczenia, s.52
 • 4.2. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Piasek B.:
  Rak żołądka u chorych do 45 r.ż. na tle ogólnej grupy chorych. V Zjazd Pol. Tow. Chirurgii Onkologicznej, Wrocław, 27-29 maja 1999 r, Streszczenia s. 45
 • 4.3. Głuszek S., Wieczorek A., Matykiewicz J.:
  Oszczędzające leczenie raka piersi (BCT). Zjazd PTChO 25-27.05. Kraków, Nowotwory, 2000, 50,Supl. 3, P.75
 • 4.4. Głuszek S., Wieczorek A., Kot M.:
  Przedoperacyjne napromienianie raka odbytnicy ? obserwacje wstępne. Zjazd PTChO 25-27.05.2000 Kraków Nowotwory, 2000, 50,Supl. 3, P 115
 • 4.5. Głuszek S., Kot M., Czerwaty M. Kruzel A., Matykiewicz J.:
  Zmiana taktyki postępowania w nowotworach jelita grubego na podstawie własnych doświadczeń.
  Zjazd PTChO. 25-27.05.2000 Kraków Nowotwory, 2000, 50,Supl. 3, P 105
 • 4.6. Głuszek S., Spałek M., Kot M., Wawrzeńczyk U.:
  Rozpoznawanie różnicowe i leczenie guzów wątroby. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby.
  Warszawa, 17-19.11.2000 , Streszczenia, s. 51
 • 4.7. Głuszek S., Kot M., Piasek B.:
  Ryzyko powikłań pooperacyjnych po zabiegach doszczętnych w raku żołądka. VII Zjazd polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 24-26 maja 2001, WarszawaStreszczenia s.59-60.
 • 4.8. Głuszek S., Kot M., Skorupka E.
  Żywienie pozajelitowe i dojelitowe u chorych z rakiem żołądka.
  Współczesna Onkologia, 2002, supl.s.22
 • 4.9. Szczygieł B., Szawłowski A., Krasnodębski I.W., Pertkiewicz M., Głuszek S., Pawłowski W., Kłęk S.
  Żywienie w nowotworach układu pokarmowego.
  Współczesna Onkologia, 2002, supl. s.25
 • 4.10. Głuszek S., Kot M.,
  Rak przełyku jako trudny problem kliniczny. Współczesna Onkologia, 2002, supl. s.31
 • 4.11. Głuszek S., Matykiewicz J.,
  Laparoskopia diagnostyczna w planowaniu leczenia onkologicznego chorych na raka żołądka.
  Współczesna Onkologia, 2002, supl. s.40
 • 4.12. Kot M., Głuszek S., Skorupka E.
  Rak żołądka postępowanie zmniejszające ryzyko powikłań pooperacyjnych.
  Współczesna Onkologia, 2002, supl. s. 40
 • 4.13. Głuszek S., Kot M.,
  Możliwości rozpoznawcze i lecznicze nowotworów wątroby-doświadczenia własne. Współczesna Onkologia, 2002, supl. s.45
 • 4.14. Głuszek S., Kot M.,
  Taktyka postępowania żywieniowego u chorych z rakiem żołądka. IV Zjazd PTŻP i D, Jachranka , 6.06-8.06.2002, s. 41
 • 4.15. Głuszek S. Współczesne leczenie raka żołądka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie, Ostrowiec Św. 15.11.2002
 • 4.16. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Taktyka postepowania w nowotworach jelita grubego na podstawie własnych doświadczeń.Sympozjum ?Kontrowersje w leczeniu raka jelita grubego i nieswoistych chorób zapalnych jelit?, Kielce, 2003, 7-8.03, Streszczenia, s.12
 • 4.17. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M:
  Cholecystectomy laparoscopic, complicationsProgram Book, European Surgical Research. 2003, 05, 28-
 • 4.18. Głuszek S., Matykiewicz J.
  Laparoscopy diagnostic in gastric cancer Program Book, European Surgical Research. 2003, 05, 28-
 • 4.19. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.Wyniki leczenia raka oszczędzającego pierśNowotwory, 2003, 53, supl. 1, 26
 • 4.20. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego.Wspólczesna Onkologia, 2003, supl.2, 56
 • 4.21. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J
  Prospektywna ocena wartości leczenia żywieniowego po zabiegach z intencją wyleczenia w raku żołądka. V Zjazd Polskiego Tow. Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego , Jachranka 6-8. 06. 2003. Streszczenia, s.21
 • 4.22. Głuszek S., Karcz W, Matykiewicz J, Szebla J.
  Operacje resekcyjne z intencją wyleczenia w raku żołądka-wybrane przypadki postępowania bez pooperacyjnego leczenia żywieniowego. V Zjazd Polskiego Tow. Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego , Jachranka 6-8. 06. 2003. Streszczenia, s.32
 • 4.23. Głuszek S, Karcz W, Kot M, Matykiewicz J.
  GIST jako nowy problem rozpoznawczo-leczniczy
 • 4.24. Stanisławek J, Głuszek S,
  Shouldice?s and prolene hernia system methods: a randomized comparison 26 International Congress of the International Hernia SocietyHernia Reccurences, Praga, 29-04.- 1.05.2004, Book of Astracts, s.46
 • 4.25. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Leczenie raka jelita grubego - doświadczenia własne 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65-66
 • 4.26. Głuszek S., Karcz W., Matykiewicz J., Kot M., Stanisławek J., Urbaniak A.,
  Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 66
 • 4.27. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy z dostępu przez odbyt 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65
 • 4.28. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Złożone problemy leczenia raka jelita grubego. Valetudinaria 2004; 9 (2): 44-50
 • 4.29. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J, Taktyka postępowania w nowotworach odbytnicy leczonych chirurgicznie z dostępu przez odbyt Valetudinaria 2004; 9 (2): 51-57
 • 4.30. Głuszek S, Kot M, Rączka M.
  Leczenie nowotworów wątroby. Wstępne doświadczenia z termoablacją. W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. Głuszek Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 195-200.
 • 4.31. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.,Nowak M. Transanalne wycięcie jest postępem w leczeniu chirurgicznym nowotworów odbytnicy PTCHO, Płock, maj, 2005 Nowotwory, 2005; 55:
 • 4.32. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J. Lewandowski B.
  Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy ? postęp czy stagnacja PTCHO, Płock, maj, 2005 Nowotwory 2005; 55:
 • 4.33.Głuszek S., Rączka M., Kotucha B.,
  Stopa cukrzycowa jako trudny interdyscyplinarny problem kliniczny. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r
 • 4.34. Matykiewicz J., Głuszek S.,
  Zakażenia odcewnikowe , Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str. 33
 • 4.35. Głuszek S., Matykiewicz J., Kotucha B.,
  Zakażenia w chirurgii żołądka Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r
 • 4.36. Głuszek S., Kuchciński R., Kotucha B.,
  Zakażenia grzybicze w chirurgii. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str.35
 • 4.37. Nowak M., Głuszek S.
  Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str. 44-45
 • 4.38. Kot M., Głuszek S., Matykiewicz J., Lewandowski B.
  Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej. VII Miedzynarodowe Polsko-Czesko ?Słowackie Sympozjum Wideochirurgii. Videochirurgia 2005; 10/1: 68 (Abstr)
 • 4.39. Kotucha B., Głuszek S.:
  Stan odżywienia chorych w odłegłym czasie po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka ? badania wstępne. Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1:39
 • 4.40.Matykiewicz J., Głuszek S.
  Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem naczyniowym. Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1: 42-43
 • 4.41. Matykiewicz J., Głuszek S.
  Zakrzepica septyczna lewej żyły ramiennej jako powikłanie wkłucia centralnego 7. Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1: 43
 • 4.42. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.,Nowak M.
  Transanalne wycięcie jest postępem w leczeniu chirurgicznym nowotworów odbytnicy 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str. 158.
 • 4.43. Głuszek S., Matykiewicz J.,
  Leczenie chirurgiczne powikłań miejscowej ciężkiej postaci OZT 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str. 308
 • 4.44. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J., Krzewicki J., Klepaczewski A., Karcz W., Stanisławek J., Chmielnicki B, Sosnowski Z,., Błajszczak A.
  Nowotwory GIST w obserwacjach prospektywnych. 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str 307
 • 4.45. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J.
  Risk Factors of postoperative complications after curative surgery in gastric cancer. 6th International Gastric Cancer Congress, Yokohama, May 4-7,2005 International Procedings Divisions, Medimond, Bologna, 2005: 475 ? 480.
 • 4.46. Głuszek S, Karcz W.
  Wpływ leczenia żywieniowego na przebieg pooperacyjny u chorych na raka żołądka.
  Postępy Żywienia Klinicznego, 2006;1: 24Sympozjum PTŻPiD, Jachranka, 2006-06-20-23
 • 4.47. Kotucha B, Głuszek S,
  Matykiewicz J, Zmiany w stanie odżywienia chorych po zabiegach resekcyjnych żołądka z powodu raka. Postępy Żywienia Klinicznego, 2006;1: 29Sympozjum PTŻPiD, Jachranka, 2006-06-20-23 Pamiętnik 61 Zjazdu TCHP, Gdańsk, 17-20.09.2003, str. 174-175
 • 4.48. Głuszek S.
  Laparoskopowe zabiegi na nerwach błędnychPamiętnik 61 Zjazdu TCHP, Gdańsk, 17-20.09.2003, str. 193
 • 4.49. Głuszek S. Kot M
  Czynniki ryzyka powikłań pooperacyjnych po zabiegach z intencja wyleczenia w raku żołądkaPamiętnik 61 Zjazdu TCHP, Gdańsk, 17-20.09.2003, str. 174
 • 4.50. Stanisławek J, Głuszek S,
  Shouldice?s and prolene hernia system methods: a randomized comparison26 International Congress of the International Hernia SocietyHernia Reccurences, Praga, 29-04.- 1.05.2004, Book of Astracts, s.46
 • 4.51. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Leczenie raka jelita grubego - doświadczenia własne 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65-66
 • 4.52. Głuszek S., Karcz W., Matykiewicz J., Kot M., Stanisławek J., Urbaniak A.,
  Nowotwory zrębu przewodu pokarmowego 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 66
 • 4.53. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy z dostępu przez odbyt 10 Zjazd PTCHO, Zakopane, 13-15.05.2004 Współczesna Onkologia 2004; 8(supl. 1): 65
 • 4.54. Głuszek S., Matykiewicz J., Kot M., Lewandowski B., Kardaś M.
  Złożone problemy leczenia raka jelita grubego. Valetudinaria 2004; 9 (2): 44-50
 • 4.55. Głuszek S, Kot M., Matykiewicz J,
  Taktyka postępowania w nowotworach odbytnicy leczonych chirurgicznie z dostępu przez odbyt Valetudinaria 2004; 9 (2): 51-57
 • 4.56. Głuszek S, Kot M, Rączka M.
  Leczenie nowotworów wątroby. Wstępne doświadczenia z termoablacją. W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach 2004, red. S. Głuszek Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?EMES?, Kielce 2004, 195-200.
 • 4.57. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.,Nowak M.
  Transanalne wycięcie jest postępem w leczeniu chirurgicznym nowotworów odbytnicy PTCHO, Płock, maj, 2005 Nowotwory, 2005; 55:
 • 4.58. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J. Lewandowski B.
  Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy ? postęp czy stagnacja PTCHO, Płock, maj, 2005 Nowotwory 2005; 55:
 • 4.59. Głuszek S., Rączka M., Kotucha B.,
  Stopa cukrzycowa jako trudny interdyscyplinarny problem kliniczny. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r
 • 4.60. Matykiewicz J., Głuszek S.,
  Zakażenia odcewnikowe , Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str. 33
 • 4.61. Głuszek S., Matykiewicz J., Kotucha B.,
  Zakażenia w chirurgii żołądka Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r
 • 4.62. Głuszek S., Kuchciński R., Kotucha B.,
  Zakażenia grzybicze w chirurgii. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str.35
 • 4.63. Nowak M., Głuszek S.
  Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym. Sympozjum ?Cukrzyca w chirurgii? Kielce, 1-2.04.2005 r, Str. 44-45
 • 4.64. Kot M., Głuszek S., Matykiewicz J., Lewandowski B.
  Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej. VII Miedzynarodowe Polsko-Czesko ?Słowackie Sympozjum Wideochirurgii. Videochirurgia 2005; 10/1: 68 (Abstr)
 • 4.65. Kotucha B., Głuszek S.:
  Stan odżywienia chorych w odłegłym czasie po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka ? badania wstępne.Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1:39
 • 4.66. Matykiewicz J., Głuszek S.
  Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikiem naczyniowym. Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1: 42-43
 • 4.67. Matykiewicz J., Głuszek S.
  Zakrzepica septyczna lewej żyły ramiennej jako powikłanie wkłucia centralnego 7. Zjazd PTŻPiD, Jachranka, 17-19.06.2005 r. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1: 43
 • 4.68. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J.,Nowak M.
  Transanalne wycięcie jest postępem w leczeniu chirurgicznym nowotworów odbytnicy 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str. 158.
 • 4.69. Głuszek S., Matykiewicz J.,
  Leczenie chirurgiczne powikłań miejscowej ciężkiej postaci OZT 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str. 308
 • 4.70. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J., Krzewicki J., Klepaczewski A., Karcz W., Stanisławek J., Chmielnicki B, Sosnowski Z,., Błajszczak A.
  Nowotwory GIST w obserwacjach prospektywnbr /ych. 62 Zjazd TChP, Białystok, 14-17.09.2005 : Str 307
 • 4.71. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J.
  Risk Factors of postoperative complications after curative surgery in gastric cancer. 6th International Gastric Cancer Congress, Yokohama, May 4-7,2005 International Procedings Divisions, Medimond, Bologna, 2005: 475 ? 480.
 • 4.72. Głuszek S, Karcz W.
  Wpływ leczenia żywieniowego na przebieg pooperacyjny u chorych na raka żołądka.Postępy Żywienia Klinicznego, 2006;1: 24Sympozjum PTŻPiD, Jachranka, 2006-06-20-23
 • 4.73. Kotucha B, Głuszek S, Matykiewicz J,
  Zmiany w stanie odżywienia chorych po zabiegach resekcyjnych żołądka z powodu raka. Postępy Żywienia Klinicznego, 2006;1: 29Sympozjum PTŻPiD, Jachranka, 2006-06-20-23
 • 4.74. Głuszek S., Matykiewicz J, Rączka M,
  Losy chorych z nowotworami odbytnicy leczonych metodą wycięcia miejscowego. Proktologia 2006; 2 supl.:22
 • 4.75. Głuszek S, Matykiewicz J, Kot M.
  Chirurgia laparoskopwa jelita grubego ? pierwsze doświadczenia. XII SympozjumWideochirurgii Kielce 12-14.10.2006, Str. 55
 • 4.76. Głuszek S, Bonek Z,
  Raport o chirurgii laparoskopowej w województwie świętokrzyskim XII SympozjumWideochirurgii Kielce 12-14.10.2006, Str. 94-95
 • 4. 77. Kot M, Głuszek S, Bonek Z, Krzewicki J, Matysiewicz J, Sławeta N,Kotucha B.
  Cholecystektiomia laparoskopowa?czy jest to bezpieczna metoda operacyjna- doświadczenia trzech oddziałów chirurgicznych XII SympozjumWideochirurgii Kielce 12-14.10.2006, Str. 33-34
 • 4.78. Bonek Z, Krzewicki J, Głuszek S, Sławeta N,
  Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej w aspekcie doświadczenia chirurga i odmienności techniki. XII SympozjumWideochirurgii Kielce 12-14.10.2006, Str. 92-93
 • 4.79. Głuszek S.
  Powikłania w chirurgii laparoskopowej. XII SympozjumWideochirurgii Kielce 12-14.10.2006, Str. 38
 • 4.80. Bonek Z, Sławetna N, Matysiewicz J, Głuszek S, Szafran S,
  Zakażenia w operacjach przepuklin brzusznych z implantami ? strategia postępowania VII Spotkanie PKP, 16-18.11.2006 Ostrowiec Św. Str. 30-31
 • 4.81. Głuszek S, Rączka M, Kot M, Matykiewicz J,
  Wartość wycięcia miejscowego w leczeniu nowotworów odbytnicy.
  7 International Colorectal Symposium Łódź ,16-18.05.2007 Proktologia 2007; 8: 56
 • 4.82. Głuszek S, Kot M, Matykiewicz J, Karcz W,
  Is nutritional support necessary in surgically treated patients with gastric cancer
  7th International Gastric Cancer Congress, Sao Paulo, 9-12.05.2007
 • 4.83. Głuszek S.
  Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu nowotworów.
  XIII Symp.Sekcji Wideochirurgii 22.04.2007, Słok k.Bełchatowa
  Wideochirurgia 2007; 2: 7-8
 • 4.83. Głuszek S, Matysiewicz J, Kot M,
  Wprowadzanie techniki wideochirurgicznej do operacji na jelicie grubym ? trudności w drodze.
  XIII Symp.Sekcji Wideochirurgii 22.04.2007, Słok k.Bełchatowa
  Wideochirurgia 2007; 2: 20
 • 4.84. Rutkowski, Z. Nowecki, M. Dębiec-Rychter, W. Michej, A. Woźniak, M. Kąkol, S. Głuszek, Z. Żurawski, A. Włodarczyk, W. Ruka.
  Wyniki radykalnego leczenia chirurgicznego chorych na pierwotne nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) ? analiza czynników rokowniczych do nawrotu. II Kongres Onkologii Polskiej 25-28 październik 2006 ? streszczenie opublikowane w Nowotwory Journal of Oncology 2006; 56; Supl. 4: 70
 • 4.85. P. Rutkowski, Z. Nowecki, M. Dębiec-Rychter, W. Michej, A. Woźniak, M. Kąkol, S. Głuszek, Z. Żurawski, A. Włodarczyk, W. Ruka.
  Czynniki ryzyka do rozsiewu po operacji pierwotnego nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST). II Kongres Onkologii Polskiej 25-28 październik 2006 ? streszczenie opublikowane w Nowotwory Journal of Oncology 2006; 56; Supl. 4: 175.
 • 4.86. Głuszek S., Kot M., Matykiewicz J., Stanisławek J., Karcz W. Urbaniak A, Sosnowski Z, Chmielnicki B, Kabza A., Maciejewski W., Krzewicki J., Komendacki M.
  GIST ? ryzyko nawrotu i rozsiewu na podstawie własnych obserwacji.
  63 Zjazd TCHP, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie 2007; 76 supl 1: 161-162
 • 4.87. P. Rutkowski, Z. Nowecki, Polskowski M, Michej W, Zdzienicki M, Słuszniak J., Wroński M., Natłok M., Szabłowski A., Cichocki A., Nuckowski P., Głuszek S., Osuch C., Krawczyk M., Ruka W.
  Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) wywodzących się z żołądka ? raport rejestru klinicznego GIST
  63 Zjazd TCHP, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie 2007; 76 supl 1: 102-103
 • 4.88. Głuszek S, Bonek Z,
  Powikłania w grupie 9358 laparoskopowych cholecystektomii
  63 Zjazd TCHP, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie 2007; 76 supl 1: 131-132
 • 4.89. Głuszek S., Matykiewicz J. Laparoskopia diagnostyczna może poprawić wyniki leczenia chorych na raka żołądka.
  63 Zjazd TCHP, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie 2007; 76 supl 1: 85
 • 4.90. Czarny-Działak M., Głuszek S.,
  Stężenie IL-17 w surowicy w ostrym zapaleniu trzustki
  63 Zjazd TCHP, Poznań 2007, Nowiny Lekarskie 2007; 76 supl 1: 221
 • 4.91. Głuszek S., Matykiewicz J.
  Rak jelita grubego ? profilaktyka i leczenie.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie"
  Kielce, 25-26.01.2008
 • 4.90. Głuszek S. Kot M., Matykiewicz J., Karcz W,
  Ryzyko leczenia żywieniowego w raku żołądka.
  XIV Zjazd PTCHO Bydgoszcz 2008, Nowotwory 2008; 58: supl. 2:38
 • 4.92. Głuszek S. Kot M., Matykiewicz J., Karcz W,
  GIST ? ryzyko nawrotu i rozsiewu na podstawie własnych obserwacji XIV Zjazd PTCHO Bydgoszcz 2008, Nowotwory 2008; 58: supl. 2:38- 39
 • 4.93. Głuszek S., Matykiewicz J.
  Laparoscopy can change treatment of gastric cancer.
  16th International Congress EAES, Stockholm 11-14..06 .2008
 • 4.94. Głuszek S. Kot M., Matykiewicz J., Karcz W,
  Żywienie w raku żołądka w okresie okołooperacyjnym. Postępy Żywienia Klinicznego 2008; 3:9
 • 4.95. Głuszek S.
  Stan chirurgii endokrynologicznej w woj. świętokrzyskim.VII Sympozjum Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, Jurata, 25- 27.09.2008
 • 4.96. Sławeta N, Głuszek S.
  Losy chorych po zabiegach operacyjnych tarczycy powikłanych uszkodzeniem n. krtaniowego wstecznego lub przytarczyc.
  VII Sympozjum Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, Jurata, 25- 27.09.2008
 • 4.97. Głuszek S.
  Przezodbytowa chirurgia nowotworów odbytnicy
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008. Proktologia 2008; 9 (3):270
 • 4.98. Kot M, Głuszek S.
  Współczesne wskazania do wytworzenia astomii jelitowej.
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008.
  Proktologia 2008; 9 (3):277
 • 4.99. Głuszek S.
  Problemy psychologiczne chorych ze stomią.
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008.
  Proktologia 2008; 9 (3):277
 • 4.100. Wawrzycka I., Głuszek S, Sideł, Jarema E.
  Opieka pielęgniarska nad trudną stomią.
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008.
  Proktologia 2008; 9 (3):278
 • 4.101. Matykiewicz J, Głuszek S,. Kot M, Kostucha B, Rylski R,. Rączka M, Sławeta N,
  Zmiany w leczeniu raka jelita grubego na podstawie własnych doświadczeń.
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008.Proktologia 2008; 9 (3):298
 • 4.102. Rączka M, 102 Głuszek S, Matykiewicz J, Kot M
  Taktyka postępowania w nowotworach odbytnicy leczonych chirurgicznie z dostępu przez odbyt.
  VII Sympozjum PKK, Kielce, 23-25.10.2008. Proktologia 2008; 9 (3):290
 • 4.103. Głuszek S.
  Wideochirurgia jelita grubego,Strategia postepowania w przerzutach do wątroby.
  XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TchP Jurata 12-14.11.2008
 • 4.104. Głuszek S. Wideochirurgia jelita grubego. Strategia postepowania w przerzutach do wątroby. Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddz. Świętokrzyskiego TChP, 13.03.2009
 • 4.105. Głuszek S.
  Problemy psychologiczne pacjentów ze stomią.
  Spotkanie Szkoleniowe, 19-20.03.2009 Sandomierz
 • 4.106. Głuszek S., Deneka J. Ból w klatce piersiowej ? przyczyny chirurgiczne XIII Kielecki Dzień Gastrologiczny, Kielce 21.03.2009
 • 4.107. Głuszek S, Rączka M, Kot M.
  Leczenie nowotworów wątroby. Wstępne doświadczenia z termoablacją.
  XV Zjazd PTChO , Lublin 21-23.05.2009,
  Nowotwory, 2009; 59, supl. 2: 3
 • 4.108. Głuszek S.
  Wpływ stopnia agresywności i lokalizacji guzów GIST na przeżycia odległe.
  XV Zjazd PTChO, Lublin 21-23.05.2009,
  Nowotwory, 2009; 59, supl. 2: 25-26
 • 4.109. Głuszek S, Kot M. Matykiewicz J, Rylski R,
  Stomach GIST ? clinical experience.
  8th International Gastric Cancer Congress, Krakow, 10-13, 2009 , Abstract P.259,s.166
 • 4.110. Głuszek S, Matykiewicz J,
  Laparoscopy ? first step in gastric cancer surgery.
  8th International Gastric Cancer Congress, Krakow, , 10-13, 2009 , Abstract s.80
 • 4.111. Sosnowski Z., Głuszek S., Ocena zmian w postępowaniu rozpoznawczo-leczniczym u chorych z ostrym zapaleniem trzustki w okresie 1995-2005.
  64 Kongres TChP , Wrocław 16-19.09.2009. Pol Przeg Chir 2009; 81; Supl 1:25
 • 4.112. Głuszek S, Kot M. Matykiewicz J, Rylski R, GIST ? własne doświadczenia.
  64 Kongres TChP , Wrocław 16-19.09.2009. Pol Przeg Chir 2009; 81; Supl 1:134
 • 4.113.. Głuszek S., Matykiewicz J.
  Zapalenie trzustki po ECPW. 64 Kongres TChP , Wrocław 16-19.09.2009. Pol Przeg Chir 2009; 81; Supl 1: 34
 • 4.114. Głuszek S.,Kozłowska M.
  Uszkodzenie przepony w przebiegu adrenalektomii laparoskopowej.
  64 Kongres TChP , Wrocław 16-19.09.2009. Pol Przeg Chir 2009; 81; Supl 1: 68
 • 4.115. Sławeta N, Głuszek S. The follow-up of patients after thyroid resection complicated by ocal cord paresis and/or hypoparathyroidism. 28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons.Langenbecks Arch Surg 2009; 394: 1155
 • 4.116. Rutkowski P., Woźniak A. Głuszek S., Osuch C., Natłok M., Wroński M., Kula Z,., Bylina E., Michej W., Ptaszyński JK., Nasierowska ?Gutt Mejer, Dziewirski W., Sygut J., Nowecki Z., Siedlecki J.,Limon J., Ruka W.
  Użyteczność kryteriów ryzyka NCCN-AFiP (Mietinnen-Lasota) dla oceny ryzyka nawrotu nowotworów podścieliskowych (GIST) wywodzących sięz żołądka i jelita cienkiego- wyniki analizy Rejestru Klinicznego GIST. XVI Zjazd PTChO, Kielce, 20-22.05.2010, Nowotwory 2010; 60:supl.2:14
 • 4.117. Głuszek S., Rylski R., Matysiewicz J., Kot M. Czynniki rokownicze u chorych na GIST w obserwacjach własnych. XVI Zjazd PTChO, Kielce, 20-22.05.2010, Nowotwory 2010; 60:supl.2:14
 • 4.118.. Głuszek S. Znaczenie żywienia i aktywnośći fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych. Międzynarodowe Forum Zdrowia i Długowieczności, Abstr. S.19
 • 4.119.. Kozieł D., Głuszek S., Matysiewicz J. Niewydolność wielonarządowa jako następstwo zakażenia odwenflonowego u choregom obrażeniem głowy. XII Zjazd PTŻPiD, Jachranka 2010, Ab str. Postępy Żywienia Klinicznego 2010; 5: 16
 • 4.120. Głuszek S., Korczak M., Kozieł D., Matykiewicz J. Leczenie przetok przewodu pokarmowego- problem wciąż aktualny. XII Zjazd PTŻPiD, Jachranka 2010, Ab str. Postępy Żywienia Klinicznego 2010; 5: 11
 • 4.121. Głuszek S., Kozłowska M,. Kotucha B.
  Infekcyjne powikłania chirurgii raka odbytnicy. Bydgoszcz 2010-11-5-6 Konferencja- Rak odbytnicy.
 • 4.122. Głuszek S. Kozłowska M., Deneka J., Matysiewicz J.
  Cięzka postać ostrego zapalenia trzustki. PKT, Ossa, 4.09.2010
 • 4.123.. Głuszek S. Profilaktyka i leczenie ŻChZZ. Konferencja Kieleckiej Izby Aptekarskiej, Kielce, 12.11.2010
 • 4.123.Głuszek S., Rylski R.
  Guzy GEP-NET w Klinice Chirurgii
  PTG Kielce, 20.11.2010.
 • 4.124. Głuszek S. Skojarzone leczenie raka jelita grubego. Oddz. Świętokrzyski TCh P, 10.03.2010r
 • 4.124. Głuszek Z., Rębak D., Kozieł D.
  Wybrane problemy bioetyczne w chirurgii.
  Ból Cierpienie Nadzieja. Sympozjum, Kielce, 12-13.03.2010.
 • 4.125.Głuszek S.
  Wideochirurgia raka jelita grubego ? czy zmienia taktykę postępowania okołooperacyjnego.
  V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego TChP Jachranka, 16-17.04.2010
 • 4.126.Głuszek S., Kotucha B.
  Zakażenie Clostridium difficile powikłaniem po radioterapii i chirurgii raka odbytnicy. Zebranie TChP O/Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.
  21.04.2010. Sandomierz
 • 4.127..Głuszek S. Nowy dogmat w leczeniu cukrzycy. 60.Dni Kliniczne Buska Zdroju, 7-8.05.2010.
 • 4.128. Głuszek S. Krwawienia z przewodu pokarmowego- wytyczne postępowania.
  III Konferencja Naukowa ?Bezpieczeństwo terapii?, Krzyżanowice, 11.06.2010.
 • 4.129. Głuszek S. Sławeta N. Powikłania po leczeniu bariatrycznym. (niepożądane następstwa leczenia chirurgicznego )
  II Międzynarodowa Konferencja Chirurgia metaboliczna, 31.05. -1.06.2010. Kielce
 • 4.130. Głuszek S. Znaczenie żywienia i aktywnośći fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych. Międzynarodowe Forum Zdrowia i Długowieczności, Abstr. S.19
 • 4.131. Kozieł D., Głuszek S., Matykiewicz J. Niewydolność wielonarządowa jako następstwo zakażenia odwenflonowego u choregom obrażeniem głowy. XII Zjazd PTŻPiD, Jachranka 2010, Ab str. Postępy Żywienia Klinicznego 2010; 5: 16
 • 4.132. Głuszek S., Korczak M., Kozieł D., Matykiewicz J. Leczenie przetok przewodu pokarmowego- problem wciąż aktualny. XII Zjazd PTŻPiD, Jachranka 2010, Ab str. Postępy Żywienia Klinicznego 2010; 5: 11
 • 4.133. Głuszek S., Kozłowska M,. Kotucha B.
  Infekcyjne powikłania chirurgii raka odbytnicy. Bydgoszcz 2010-11-5-6 Konferencja- Rak odbytnicy.
 • 4.134. Głuszek S. Kozłowska M., Deneka J., Matykiewicz J. Kozieł D.
  Cięzka postać ostrego zapalenia trzustki. PKT, Ossa, 4.09.2010
 • 4.135. Głuszek S. Profilaktyka i leczenie ŻChZZ. Konferencja Kieleckiej Izby Aptekarskiej, Kielce, 12.11.2010
 • 4.136.Głuszek S., Rylski R.
  Guzy GEP-NET w Klinice Chirurgii. PTG Kielce, 20.11.2010.
 • 4.137. Głuszek S.
  Warsztaty zaawansowanej chirurgii laparoskopowej. Kielce 10-11.03.2011
 • 4.138.Głuszek S. Majcherczyk-Saletra M.
  Wspólczesna fizjoterapia w chirurgii onkologicznej.
  Zjazd Fizjoterapii?Życie bez bólu? Zgorzelec, 25-27.03.2011.
 • 4.139. Głuszek S.Kuchinka J.
  Leczenie chirurgiczne choroby refluksowej.
  XV Kielecki Dzień Gastrologiczny, Kielce 2.04.2011
 • 4.140. Głuszek S. (prowadzenie)
  Debata Okrągłego Stołu.Międzynarodowy Kongres Naukowy ?Pomóżmy lepiej żyć?
  Kielce, Rehmed. 7.04.2011
 • 4.141. Głuszek S., Rylski R.Treatment and prognosis of stomach GIST.
  9IGCC Seul 20-23.04.2011 Abstr. S.240 P383
 • 4.142. Głuszek S. Matykiewicz J
  Long term effect after gastric cancer surgery9IGCC Seul 20-23.04.2011 Abstr. S.300 P623
 • 4.143.Głuszek S., Kozieł D., Matykiewicz J.
  Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorych w starszym wieku.
  Sympozjum ?Chirurgia podeszłego wieku?.
  Krotoszyn, 17.06.2011- Wykład na zaproszenie
 • 4.144.. Rylski R., Głuszek S.
  Sprawozdanie z 9. Miedyznarodowego Kongresu Raka żołądka
  TChP Kielce, 3.06.2011
 • 4.145. Głuszek S.
  Leczenie chorych na nowotwory pow. 85 r.ż.
  65 Zjazd TChP Łódź 2011, prowadzenie sesji.
 • 4.146. Głuszek S.
  Chirurgiczne leczenie cukrzycy typu 2.
  Oddz. Świętokrzyski PTD, Kielce, 24.02.2012
 • 4.147. Głuszek S.
  Powikłania chirurgii kolorektalnej.
  Sekcja Żywienia Poza i Dojelitowego TChP, Jachranka 2012-23.03.
 • 4.148. Głuszek S., Rączka M. Guzy wątroby ? leczenie chirurgiczne
  XVI Kielecki Dzień Gastrologiczny, 24.03.2012 Kielce
 • 4.149. Głuszek S.
  Cierpienie a nadzieja.
  Ból, Cierpienie, nadzieja, Kielce, 27-28.04.2012
 • 4.150. Głuszek S.
  Leczenie żywieniowe w chirurgii
  III Forum Gastroenterologiczne, 10-12.05. Bydgoszcz 2012
 • 4.151. Głuszek S., Matykiewicz J., Kozieł D.
  Krwawienie z przewodu pokarmowego u starszych chorych.
  65 zjazd TChP łódź 2011, Pol Przeg Chir 2011, supl.1/2011, 55
 • 4.152..Głuszek S., Matykiewicz J., Kozieł D.
  Leczenie operacyjne chorych powyżej 85 r.ż. a ryzyko powikłań ogólnych i chirurgicznych.
  65 Zjazd TChP łódź 2011, Pol Przeg Chir 2011, supl.1/2011, 545
 • 4.153.. Rutkowski P…….Głuszek S. Wpływ okołooperacyjnej perforacji guza pierwotnego na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
  Zjazd PTChO Warszawa, 2012,
  Nowotwory Journal of Oncology 2012; 62: supl.1 : 29-30
 • 4.154.. Głuszek S., Kot M., Kotucha B.: Własne doświadczenia w chirurgii raka przełyku. Gastroenterol Pol 2012;19, supl 1, P1-09
 • 4.155..Głuszek S., Kozieł D., Kozłowska M., Deneka J., Matykiewicz J.
  Ciężka postać ostrego zapalenia trzustki – najważniejsze kliniczne problemy.
  Gastroenterol Pol 2012; 19, supl P 10-02
 • 4.156.Głuszek S., Kozłowska M., Matykiewicz J., Lewitowicz P., Kozieł D. The dependence between concentration of EGFR and also P21-protein and prognosis In recital cancer disease.
  EJSO 2012; 38(9):839
 • 4.157. Głuszek S., Rylski R., Matykiewicz J.Kozieł D. Lewitowicz P.
  Gastrointestinal stromal tumour – diagnosis and therapy.
 • EJSO 2012; 38(9): 885-886
 • 4.157. Głuszek S., Kozieł D. ……6th The Australian Health and Medical Research Congress
 • 4.158. Głuszek S., Kozieł D. ……6th The Australian Health and Medical Research Congress
 • 4.159. Głuszek S., Kot M., Kotucha B.,
  Wyniki leczenia raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego.
  XIX Zjazd PTChO Gdańsk, 2013,22-25.05.2013,
  Abstract Nowotwory, s.18
 • 4.160. Głuszek S. Kryteria niepowodzeń bariatrycznych udział w dyskusji panelowej. V Miedzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP Kraków20-21.05.2013
 • 4.161. Lewitowicz P.,Wincewicz A.,Głuszek S., Matykiewicz J., Nasierowska–Guttmejer A.
  Efficiency PCFNA biopsy in diagnosis of pancreatic tumors.
  19 Congress PSP, Polish Journal of Pathology 2013; 64(1): 81
 • 4.162.Koziel D., Kowalik A., Piecak L., Chłopek M,., Głuszek S.,
  The frequemcy of SPINK 1, PRSS1 and CFTR mutations in acute pancreatitis.
  Pancreatology 2013; 13(3S): S55 (45 EPC Zurich)
 • 4.163.Kozieł D., Matykiewicz J., Lewitowicz P., Drożdżak Z., Głuszek S.
  A comparative analysis of the selected for the assessment of prognosis In acute pancreatitis.
  Pancreatology 2013; 13(3S): S667 (45 EPC Zurich)
 • 4.164. Koziel D., Kowalik A., Piecak L., Chłopek M,., Góźdż S., Głuszek S., (referat)
  Częstotliwość występowania mutacji SPINK1, PRSS 1 i CFTR w ciężkim zapaleniu trzustki
  Polski Klub Trzustkowy, Ossa, 12-14.09.2013
 • 4.165. D. Koziel(1), R. Stepien(1), M. Kaczmarczyk(1), S. Gluszek(2)
  Surgical treatment of patients aged 85 years and over with special consideration to neoplastic disease
  ECC Amsterdam 2013 Abstract number: 1572
 • 4.165.. Gluszek(1), M. Kot(1), B. Kotucha(1), R. Stepien(2), D. Koziel(2)
  Oesophageal cancer as a difficult clinical problem
  ECC Amsterdam 2013 Abstract number: 2573
 • 4.166. Koziel D., Głuszek S.,
  Epidemiologia i charakterystyka kliniczna ostrego zapalenia trzustki w województwie świętokrzyskim.
  Pol Przegl Chir 2013;85:supl 1:64 (Kongres 66 TChP Warszawa
 • 4.167.. Kuchinka J., Głuszek S.,Kot M., Matykiewicz J.
  Wpływ jednoczasowego wycięcia śledziony na wystapienie powikłań pooperacyjnych u chorych na raka żołądka poddanych zabiegom operacyjnym z intencja wyleczenia.
  Pol Przegl Chir 2013;85:supl 1: 46 (Kongres 66 TChP Warszawa
 • 4.167. Pańko S., Karpitski A., Vakulich D., Zhurbenko G., Głuszek S.
  Laparoscopic with endoscopic assistance transgastric stapled esophagofunoanastomosis and fundoplication for surgical treatment of achalasia.
  Pol Przegl Chir 2013;85:supl 1: 46 (Kongres 66 TChP Warszawa
 • 4.168. Wiraszka G., Głuszek S., Stępień R.
  Wsparcie a możliwości funkcjonalne chorych leczonych operacyjnie z powodu raka jelita grubego z wyłonieniem stomii.
  Współczesne wyzwania psychoonkologii. Sympozjum Gdańsk 7-8.09.2013
 • 4.169.Kaczmarczyk M., Kozieł D., Kamusińska E., Trafiałek E., Głuszek S.
  Poziom sprawności funkcjonalnej a zapotrzebowanie na opiekę osób starszych zamieszkującycyh w środowisku domowym.
  PTG Poznań, 5-6.12.2013
 • 4.170. Kozieł D., Kaczmarczyk M., Głuszek S.
  Profil zachowań zdrowotnych osób starszych w związku z podejmowana aktywnościa edukacyjną.
  PTG Poznań, 5-6.12.2013
 • 4.17`1.Głuszek S., Rylski R., Matykiewicz J., Kot M., Kozieł D.
  Indywidualizacja leczenia GIST w doświadczeniach własnych.
  XX Zjazd PTChO Bydgoszcz 2014
  Nowotwory; 64(suppl 1):26
 • 4.172. Bocian A., Haduch J., Kurczych K., Głuszek S.
  Zastosowanie technik chirurgii onkoplastycznej w leczeniu oszczędzającym chorych z rakiem piersi – materiał własny.
  XX Zjazd PTChO Bydgoszcz 2014
  Nowotwory; 64(suppl 1):22
 • 4.173.Zabiegi rekonstrukcyjne piersi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w latach 2011-2013 – wyniki wstępne.
  XX Zjazd PTChO Bydgoszcz 2014
  Nowotwory; 64(suppl 1):19
 • 4.174.Kozieł D., Głuszek S., Kowalik A., Chłopek M.
  Genetic factors in acute pancreatitis.
  Pancreatology 2014; 14(3S):96
 • 4.174. Kozieł D., Głuszek S., Grabowska U., Wiraszka G., Stępien R.
  Evaluation of disorders in carbohydrate economy in patients after severe pancreatitis (SAP)
  Pancreatology 2014; 14(3S):58
 • 4.175. Lewitowicz P., D.Kozieł., J.Matykiewicz, A.Horecka-Lewitowicz, A.Wincewicz, A.Nasierowska-Guttmejer, S.Głuszek
  The signigficance of heterogeneity of COX-2 expression in colon adenomas as a potential for NSAIDs chemopreventive role.
  Virchovs Arch 2014:465(supl): S 219
 • 4.176. Lewitowicz P., A.Wincewicz,., U.Sulkowska, S.Sulkowski, A.Horecka-Lewitowicz, D.Kozieł, S.Głuszek
  Role of immunohistochemical and histochemical profiling in HandE-based diagnosis of scrotal leiomyosarcomas of dartos muscle.
  Virchovs Arch 2014:465(supl): S 54
 • 4.177. Lewitowicz P., J.Matykiewicz, D.Kozieł, A.Horecka-Lewitowicz, A.Wincewicz,., S.Głuszek
  Gastrointestinal tumour arising from gastric duplication cyst as a first case report of this entiity in gastric localization.
  Virchovs Arch 2014:465(supl): S 134
 • 4.178. Głuszek S., Kot M., Kuchinka J., Matykiewicz J., Kozieł D.
  The risk of complications after gastrectomy with splenectomy in gastric cancer.
  Procedings of the Australian Health and Medical Research Congres 2014, abstr.215
 • 4.179.Kozieł D., Głuszek S., Kowalik A., Chłopek M., Pieciak L.,
  Genetic mutations In acute pancreatitis.
  Procedings of the Australian Health and Medical Research Congres 2014, abstr.253
 • 4.180. Bryk P., Głuszek S., Matykiewicz J, Kot M.,
  Śródoperacyjne oznaczanie przytarczyc w zabiegach chirurgicznych tarczycy.
  XII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, Kielce 11-13.06.2015 r
 • 4.181. Koziel D, Gluszek S
  Severe acute pancreatitis as a predictor of a serious morphological and functional organ changes Abstracts / Pancreatology 15 (2015) S1eS141
 • 4.182. Gluszek S. Koziel D., Matykiewicz J.Klimer D.
  Narrow the common bile duct and the young age may increase the risk of acute pancreatitis after ERCP
  Abstracts / Pancreatology 15 (2015) S1eS141
 • 4.183. Lewitowicz P.,.Wincewicz A., Koziel D., Matykiewicz J., Horecka-Lewitowicz A., Koda M., Kańczuga-Koda L., Głuszek S., Sulkowski S.:
  Acardius acephalus fetus – description of distinctive anomalie within TRAP sequence.
  Virchows Arch 2015;467(Suppl1): S1-S279
 • 4.184. Lewitowicz P., Matykiewicz J., Koziel D., , Horecka-Lewitowicz A. , Głuszek S., Nasierowska-Guttmejer A.
  MSI and p53 in the polypoid colon adenomas with high grade dysplasia – the preliminary results.
  Virchows Arch 2015;467(Suppl1): S1-S279 (PS-12-003)
 • 4.185. Lewitowicz P., Wincewicz A., Matykiewicz J., Horecka-Lewitowicz A. , Głuszek S., Sulkowski S.
  Intramuscular high grade myxofibrosarcoma of left buttock of 54-year-old-male patient – approach to systematic, histopathological reporting.
  |Virchows Arch 2015;467(Suppl1): S1-S279 (PS-15-009)
 • 4.186. Głuszek S., Nawacki Ł., Matykiewicz J., Kot M.,
  Krwotok do zbiorników około trzustkowych jako dramatyczne powikłanie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki.
  TChP, Lublin, 9-12.09.2015.
 • 4.187. Głuszek S., Kuchinka J., Kot M., Matykiewicz J.
  Nieszczelność zespolenia przełykowo=żołądkowego i nieszczelność kikuta dwunastnicy u chorych operowanych z powodu raka żołądka.
  TChP, Lublin, 9-12.09.2015.
 • 4.188. Kozieł D., Głuszek S.
  Prospektywna ocena czynności i morfologii trzustki w obserwacji chorych po ciężkim ostrym zapaleniu trzustki.
  TChP, Lublin, 9-12.09.2015.
 • 4.189. Naszydłowska E., Zdrojewski T., Głuszek S., Jagier A.,
  Dramatic and specific differences cardiovascular disease risk factors between homeless pe ople and general polulation – a representative survey. Eur J Heart ?
 • 4.190. Głuszek S, Sławeta N.
  Szczególnie trudne przypadki kliniczne Clostridium difficile.
  Zakopiańskie Dni Jelitowe, 2-3.10.2015 r.
 • 4.191. Głuszek S., Matykiewicz J., Grabowska U.
  Czy stężenie pentraksyny3(PTX3) ma znaczenie jako biomarker u chorych na raka trzustki – wyniki wstępne (XXII Zjazd PTChO – Kraków, wrzesień 2016)
  Nowotwory 2016; 66(supl.1): 36
 • 4.192. Głuszek S., Kuchinka J., Kot M., Matykiewicz J
  Nieszczelność zespolenia przełykowo-żołądkowego i nieszczelność kikuta dwunastnicy u chorych operowanych z powodu raka żołądka z intencja wyleczenia.
  XXIV Zjazd PTChO, Szczecin 17-19.05.2018.
 • 4.193. Głuszek S., Kot M., Nawacki Ł., Matykiewicz J.
  Rak przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego - wczesne wyniki. XXIV Zjazd PTChO, Szczecin 17-19.05.2018
 • 4.194. Głuszek S., Kot M., Haduch J., Matykiewicz J.
  Resekcje trzustki – wczesne powikłania pooperacyjne.
  XXIV Zjazd PTChO, Szczecin 17-19.05.2018
 • 4.195. Kozieł D., Matykiewicz J., Wawszczak M., Majchrzak M., Adamus-Białek W., Głuszek S.
  Follow-up as analysis of the potential long term effects of SPINK!, CTRC mutation in acute pancreatitis patients.
  Abstracts/ Pancreatology 18(2018), S1-S188
 • 4.196. Głuszek S., Wawszczak M., Majchrzak M., Adamus-Białek W.,Klusek J., Nawacki Ł., Kozieł D
  The mutation of carboxypeptydase 1 predispose to distinguishing patients with acute pancreatituis and pancreatic cancer.
  Abstracts/Pancreatology 18(2018), S1-S188
 • 4.197. Kujko A.A., …. Adamus-Białek W, Kozieł D, Głuszek S.,Rygiel A.M.
  Association between CEL-HYB1 allele and idiopathic/familial chronic pancreatituis In Polish pediatric patients.
  Abstracts/Pancreatology 18(2018), S1-S188
 • 4.198. S.Głuszek, M.Wawszczak, W.Adamus-Białek, M.Majchrzak, J.Klusek, D.Kozieł. Coexistence of CPA1, SPINK1, CFTR, CTRC, PRSS1 gene mutations in acute pancreatitis and pancreatic cancer. Pancreeas 2018;47(10):1389
 • 4.199. Ł. Nawacki, U.Grabowska, S.Głuszek
  Matrix metalloproteinases as markers of severe acute pancreatitis.
  Pancreas 2018;47(10), 1413
 • 4.200. Koziel D., Gluszek S., Nawacki L., Grabowska U. , Matykiewicz J.
  The clinical usefulness of pentraxin 3 (PTX3) as predictor of acute
  pancreatitis and pancreatic cancer.
  Abstracts / Pancreatology 19 (2019), S.45
 • 4.201. Gluszek S.,Wawszczak M., Adamus-Białęk W., Koziel D.,
  Mutations in CPA1 as a risk factor of pancreatic cancer.
  Abstracts / Pancreatology 19 (2019), S.22
 • 4.202. Gluszek S. .,Wawszczak M., Adamus-Białek W., Koziel D.,
  Single nucleotiode mutations in CPA1 intron as a risk factor of pancreatic cancer.
  EJSO 39, Rotterdam, 2019 (poster-0695)
 • 4.203. Głuszek S., Kuchinka J., Lewitowicz P.
  Analysis of the MDM2 gene amplification and the NTRK3 fusion gene as a prognostic factors in gastrointestinal stromal tumors.
  EJSO 39, Rotterdam, 2019 (poster-0726)
 • 4.204. Kozłowska M, Lewitowicz P., Głuszek S.
  EJSO 39, Rotterdam, 2019 (poster-)
 • 4.205. Kujko, A.; Oracz, G.; Fjeld, K.; et al.
  The association between CEL-HYB1 allele and idiopathic/familial chronic pancreatitis in Polish pediatric patients
  Conference: 51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG) Location: Milan, ITALY Date: JUN 16-19, 2018
  Sponsor(s): European Soc Human Genet
  EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS  Volume: 27   Supplement: 1   Pages: 76-77   Meeting Abstract: P03.12C   Published: JUL 2019
© 2015 Ośrodek Referencyjny Szkolenia Podstawowego Wideochirurgii

projekt: Paweł Król

Please publish modules in offcanvas position.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
   
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemwszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.